ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษาต่อให้นักศึกษา กศน.เมืองภูเก็ต ในงานมอบวุฒิบัตรนักศึกษาสำเร็จการศึกษากว่า 100 คน ณ กศน.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต