ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา กศน.เมืองนครศรีธรรมราช

   

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช แนะแนวการศึกษานักศึกษา กศน.อ.เมืองนครศรีธรรมราช ในกิจกรรมปฐมนิเทศและปัจฉิมฯ ณ โรงละคร อบจ.นครศรีธรรมราช กว่า 250 คน