ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ประชุมเลือกคณะกรรมการชมรมบัณฑิต

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดประชุมเลือกคณะกรรมการชมรมบัณฑิต มสธ.จังซัดกระบี่ และภูเก็ต ชุดใหม่ เนื่องจากชุดเดิมหมดวาระ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล และวันที่ 1ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัย