ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา ค่ายรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง

   

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช นำโดย รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และคณะ จัดแนะแนวการศึกษาต่อให้กำลังพลค่ายรัตนรังสรรค์ จ.ระนอง กำลังพลเข้าฟังกว่า 150 คน