ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ อสมท.ระนอง

   

วันที่ 9 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช โดย รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการฯ นายชนัญญู เผือกพรหม นักแนะแนวฯ ร่วมรายการวิทยุ อสมท.ระนอง ประชาสัมพันธ์ภารกิจและบริการ มสธ.