ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

สัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ.

   

เมื่อวันที่ 21-22 ธันวาคม 2562 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดโครงการสัมมนาผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. 7 จังหวัด ณ เขาพลายดำรีสอร์ท อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช เพื่อสัมมนาแผนการดำเนินกิจกรรมของชมรมนักศึกษา มสธ. ประจำปีงบประมาณ 2563 รับทราบนโยบายแผนการดำเนินงานของชมรมและเสริมสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็ง