ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษา

   

วันที่ 16,17 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ฯวิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี,โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่