www.stou.ac.th


ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษา

   

วันที่ 16,17 มกราคม 2563 ผู้อำนวยการศูนย์ฯวิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ตรวจรับป้ายศูนย์บริการการศึกษา ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี,โรงเรียนภูเก็ตวิทยาลัยและมอบกระเช้าอวยพรปีใหม่
     
 
 
 
 
 
 
 


ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช  

: 169 หมู่ 3 ถ.นครฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80000 หรือ
: ตู้ ปณ. 33 ปทฝ.ศาลามีชัย ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ : 0-7537-8680-8      โทรสาร : 0-7537-8686      อีเมล์ : nr.adoffice@stou.ac.th หรือ nst_stou@hotmail.com