ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ อสมท.พังงา

   

วันที่ 13 มกราคม 2563 รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช และคณะ มอบกระเช้าปีใหม่พร้อมทั้งร่วมรายการประเด็นโอกาสทางการศึกษากับ มสธ.ทางสถานีวิทยุ อสมท.พังงา