ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ติวก่อนสอบ

   

ติวก่อนสอบ วันที่ 12 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรมนักศึกษา มสธ.สุราษฏร์ นครศรีธรรมราช ระนอง และภูเก็ต จัดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง(ติวก่อนสอบ) ชุดไทยศึกษา วิทฯ ภาษาอังกฤษฯและกฎหมายแพ่ง1 พร้อมแนะนำการลงทะเบียน การเตรียมตัวสอบ โดยพี่บัณฑิตและกรรมการชมรมเป็นวิทยากร มีนักศึกษาร่วมกิจกรรมรวมกว่า 80 คน วันที่ 19 มกราคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมกับชมรม นศ.จ.กระบี่ ชุมพร จัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง (ติวก่อนสอบ) โดยวิทยากรพี่บัณฑิตและชมรมฯ นศ.ร่วมกิจกรรมรวมกว่า 60 คน