ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมสืบสานวัฒนธรรมในกิจกรรม "แห่ผ้าขึ้นธาตุ" ซึ่งเป็นประเพณีที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ประจำเมืองของชาวนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร