ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ถวายเทียนพรรษา

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมทำบุญและถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 ณ วัดเกาะนางแก้วพัฒนาราม อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช