ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แนะแนวการศึกษา

   

วัวันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดบริการแนะแนวการศึกษาต่อให้กับนักศึกษา กศน.เมืองสุราษฏร์ธานี มีนักศึกษาเข้าร่วมกว่า 60 คน