ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

นายอำเภอมอบหน้ากากอนามัย

   

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายกฤตกร สุทธิศักดิ์ นายอำเภอพระพรหม จ.นครศรีธรรมราช มาเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากร ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช และได้นำหน้ากากอนามัยมอบให้กับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราชเพื่อใช้กับบุคลากร ด้วย