ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

ร่วมรายการวิทยุ

   

วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช ร่วมรายการวิทยุ "คุยข่าว 9 โมง" ทางสวท.สุราษฏร์ธานี ประเด็นโอกาสการศึกษา มสธ.ยุค New Normal และโครงการจิตอาสา มสธ. ดำเนินรรายการโดยขวัญชัย สืบศรีสุข (บัณฑิต มสธ.)