ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

โครงการจิตอาสา มสธ.

   

วันที่ 5,6 กันยายนนี้ ชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต มสธ.จ.ระนอง ภูเก็ต กระบี่ พังงา ชุมพร สุราษฏร์ธานี ร่วมกับศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการจิตอาสา มสธ.(ในโอกาสสถาปนา ม.42ปี) "สมดุลธรรมชาติ สมดุลชีวิต" เพื่อฟื้นฟูรักษาธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว สร้่างความตระหนักการใช้ทรัพยากรอย่างพอดี สมดุล นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างเครือข่ายสานสัมพันธ์ของนักศึกษา ศิษย์เก่า มสธ.และชุมชน ซึ่งสอดคล้องตามพันธกิจใหม่ของศูนย์วิทยพัฒนาในแผนปฏิรูปของมหาวิทยาลัย..โดยการจัดกิจกรรมทั้ง 6จังหวัดมีท่านผู้อำนวยการศูนย์ฯ(รศ.วิลาวัลย์ ศิลปศร) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม เป็นประธานเปิดงาน และนักศึกษา บัณฑิต มสธ. เครือข่าย กศน. ผู้นำชุนชน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกว่า 800 คน