ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

หน่วยรับสมัครเคลื่อนที่

   

ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช จัดหน่วยบริการรับสมัครนักศึกษาใหม่เคลื่อนที่ให้กับผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดที่รับผิดชอบ โดยให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการสัมฤทธิบัตร และบริการด้านทะเบียนนักศึกษา มีนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1/2563 สมัครเรียนผ่านศูนย์ รวมทั้งสิ้น 450 คน