ภาพกิจกรรม
[ กลับหน้าแรกภาพกิจกรรม ]  

แห่หมฺรับ 2563

   

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช ร่วมขบวนแห่หมฺรับ ของเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช ในงานประเพณีสารทเดือนสิบ จังหวัดนครศรีธรรมราช