ยินดีต้อนรับ....ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก มีห้องประชุมและสัมมนาที่เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์ใช้งานและอุปกรณ์อำนวยความสะดวกที่ทันสมัยอย่างครบครัน ทุกห้องประชุมและสัมมนามีเครื่องปรับอากาศ โสตทัศนูปกรณ์ เครื่องเสียงเครื่องฉายProjector,Visualizer,ComputerNotebook ด้วยทีมงานที่พร้อมให้บริการ อย่างเป็นกันเองและประทับใจ บริการงานประชุม อบรม สัมมนา งานเลี้ยงสังสรรค์
            1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) จุประมาณ 300 คน ราคา 5,000 บาท/วัน
            2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องสัมมนา 1-2) จุประมาณ 100 คน ราคา 2,000 บาท/วัน
            3. ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 1-6) จุประมาณ 30 คน ราคา 1,200 บาท/วัน  

อัตราค่าบริการห้องประชุมและห้องสัมมนา

            1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) ขนาด 300 คน (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว) หรือขนาด 160-200 คน (จัดแบบมีโต๊ะด้วย) 

เวลา ราคา
เต็มวัน 8.30 - 16.30 น. 5,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก 3,000 บาท
ชั่วโมงต่อไป 700 บาท

 

           2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องสัมมนา 1-2) ขนาด 100 คน (จัดแบบมีเก้าอี้นั่งอย่างเดียว) หรือขนาด 80 คน (จัดแบบมีโต๊ะด้วย) 

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 2,000 บาท
3 ชั่วโมงแรก 900 บาท
ชั่วโมงต่อไป 200 บาท

 

           3. ห้องสัมมนาขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 1-6) ขนาด 30 คน

เวลา ราคา
เต็มวัน เวลา 8.30 - 16.30 น 1,200 บาท
3 ชั่วโมงแรก 750 บาท
ชั่วโมงต่อไป 150 บาท

*** หมายเหตุ 1: ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศเครื่องเสียง Projector,Visualizer,Computer,Notebook และในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการมีค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลห้องประชุมและห้องสัมมนา
รายละเอียดติดต่อ : งานอำนวยการและธุรการ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. นครนายก โทร. 037-306247-49

***หมายเหตุ 2: ค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องประชุมสัมมนา

1. ห้องประชุมใหญ่ (ห้องศักดิเดชน์) เจ้าหน้าที่ 4 คน คนละ 350 บาท

2. ห้องประชุมขนาดกลาง (ห้องสัมมนา 1-2) เจ้าหน้าที่ 3 คน คนละ 350 บาท

3. ห้องประชุมขนาดเล็ก (ห้องสัมมนา 1-6) เจ้าหน้าที่ 1 คน คนละ 350 บาท