Header - หัวเว็บ
มสธ.นครสวรรค์
ภาพสไลด์ มสธ.นครสวรรค์
 
- กำหนดการสอบ STOU-EPT (E-Testing) Click
 
- กำหนดการสอบ Walk-in Exam Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท อ่านรายละเอียด Click
 
- รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก อ่านรายละเอียด Click
 
 
 
ภาพกิจกรรม มสธ. นครสวรรค์

โครงการสัมมนาเครือข่ายบริการการศึกษา
4-5 กุมภาพันธ์ 2563

 

โครงการส่งเสริมความสำเร็จการศึกษา 10151 12 มกราคม 2563

ดูทั้งหมด

ออกหน่วยเคลื่อนที่ 29 พฤศจิกายน 2562

ผู้อำนวยการพบผู้ว่าราชการจังหวัด
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 11-15 พฤศจิกายน 2562

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเครือข่ายฯ 23-24 กรกฎาคม 62

อบรมบัณฑิตอาสา 14 กรกฎาคม 62

มสธ.นครสวรรค์
ข้อมูล ณ. กันยายน 2559 ข้อมูล ณ. เมษายน 2560 
 
www.free-Counter.org
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์