ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
18 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศาลาวัดหนองเสาไห้ ต.หนองเต่า อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์