ออกหน่วยเคลื่อนที่ โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์
25 มีนาคม 2564
ณ วัดหนองตางู ต.หนองตางู อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์