23-10-55 (46 รูปภาพ)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ร่วมกับ ปราชญ์ชาวบ้าน ดอนผิงแดด กำลังใช้น้ำส้มควันไม้ผสมกับน้ำยาล้างจานพ่นในนาข้าวเพื่อป้องกันและไล่แมลงศรัตรูข้าว

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่