31-10-55 (35 รูปภาพ)
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.เพชรบุรี ร่วมกับ ปราชญ์ชาวบ้าน ดอนผิงแดด ได้ปลูกผักสวนครัวรอบบริเวณที่ทำการศูนย์และบริเวณคันนาเพื่อให้บุคลากรได้มีพักปลอดสารพิษไว้เก็บรับประทานกัน และสภาพของนาข้าวที่โดนลมฝนกระหนำจนทำให้ข้าวล้มราบไปกับท้องนา ทำให้บุคลากรเข้าใจหัวอกชาวนามากยิ่งขึ้น

คลิกที่ภาพเพื่อดูมุมมองขนาดใหญ่