Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย ตั้งแต่บัดนี้-16 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 106 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 31 มีนาคม 2562

 

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มสธ. กับ สถามบันวิทยาลัยชุมชน

 


 

 

 

 

 

 

 
       
       
       
       
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-281891 โทรสาร : 045-281890
get code for tracking website
*****counter*****