ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.อุบลราชธานี เลื่อนการออกให้บริการเฉพาะเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2562

ตารางการออกให้บริการการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานียกเว้นเดือนกันยายน-ตุลาคม

ตารางการออกให้บริการการศึกษาของศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุบลราชธานี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอ

 

 


บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ

และการจัดการศึกษาร่วมกัน ระหว่าง มสธ. กับ สถามบันวิทยาลัยชุมชน


มสธ. เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ภาคปลาย ตั้งแต่บัดนี้-16 กุมภาพันธ์ 2562

รับสมัครนักศึกษาโครงการสัมฤทธิบัตร รุ่น 106 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้- 31 มีนาคม 2562

 
       
       
       
       
 
 
ศูนย์วิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อุบลราชธานี
โทรศัพท์ : 045-281891 โทรสาร : 045-281890
get code for tracking website
*****counter*****