ยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

การเดินทางมา ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานีสถานที่ตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

การเดินทาง

รถโดยสาร
จากในตัวเมืองอุดรธานี รถสองแถวสาย 45 บริเวณห้าแยกวงเวียนน้ำพุ,หน้าห้างสรรพสินค้าท๊อปเวิล ผ่านราชภัฎอุดรธานี ผ่านโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ผ่านบายพาสอุดร-ขอนแก่น ผ่านแยกผ่านปากทางดงเค็ง เข้าซอยวัดป่าบ้านตาด
ลงบริเวณแยกทางศูนย์วิทยพัฒนา (มีป้ายค่อมถนน) เดินทางเข้าซอยประมาณ 500 เมตร


จากในตัวเมืองอุดรธานี รถสองแถวสาย 44 บริเวณฝั่งตรงข้ามห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัลพลาซ่า ผ่าน บขส. ผ่านห้างสรรพสินค้าท๊อปเวิล ผ่านราชภัฎอุดรธานี ผ่านโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ผ่านบายพาสอุดร-ขอนแก่น ลงปากทางดงเค็ง เข้าซอยวัดป่าบ้านตาด (เดินทางต่อโดยรถสามล้อรับจ้าง)
เข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี


จากในตัวเมืองอุดรธานี รถมินิบัสสายโนนสูงนาข่า บริเวณหน้าโรงพยาบาลไพโรจน์แยกหนองคาย ผ่านตลาดบ้านห้วย ผ่านหอนาฬิกา ผ่าน กศน. ผ่านราชภัฎอุดรธานี ผ่านโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ ผ่านบายพาสอุดร-ขอนแก่น ลงปากทางดงเค็ง เข้าซอยวัดป่าบ้านตาด เดินทางต่อโดยรถสามล้อรับจ้าง เข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธาน

กรณีเีดินทางจากเส้นทางขอนแก่น ก่อนเข้าเมือง 6 ก.ม.
ลงปากทางดงเค็ง เข้าซอยวัดป่าบ้านตาด(วัดหลวงตามหาบัว) เดินทางต่อโดยรถสามล้อรับจ้าง
เข้าศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

รถส่วนตัว
เดินทางตามเส้นทางเดียวกันติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th