ยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

น้ำตกจากสันภูพาน อุทยานแห่งธรรมะ อารยธรรมห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด แดนเนรมิตหนองประจักษ์ เลิศลักษณ์กล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน

โครงการพลังงานสะอาดพอเพียง (อบรมพลังงานแสงอาทิตย์ "โซล่าเ๋ซลล์" แบบพอเพียง)
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
วันที่ 6 พฤษภาคม 2556

DSCF5007.JPG

DSCF4887.JPG

DSCF4893.JPG

DSCF4896.JPG

DSCF4914.JPG

DSCF4915.JPG

DSCF4917.JPG

DSCF4919.JPG

DSCF4921.JPG

DSCF4923.JPG

DSCF4926.JPG

DSCF4928.JPG

DSCF4935.JPG

DSCF4939.JPG

DSCF4907.JPG

DSCF4909.JPG

DSCF4942.JPG

DSCF4944.JPG

DSCF4946.JPG

DSCF4947.JPG

DSCF4948.JPG

DSCF4950.JPG

DSCF4951.JPG

DSCF4952.JPG

DSCF4954.JPG

DSCF4958.JPG

DSCF4962.JPG

DSCF4964.JPG

DSCF4965.JPG

DSCF4966.JPG

DSCF4967.JPG

DSCF4971.JPG

DSCF4972.JPG

DSCF4973.JPG

DSCF4975.JPG

DSCF4979.JPG

DSCF4987.JPG

DSCF4990.JPG

DSCF4991.JPG

DSCF4995.JPG

DSCF4999.JPG

DSCF5002.JPG

DSCF5004.JPG

DSCF4897.JPG

DSCF5025.JPG

DSCF5026.JPG

DSCF5027.JPG

DSCF5028.JPG

DSCF5032.JPG

DSCF5035.JPG

DSCF5036.JPG

DSCF5037.JPG

DSCF5038.JPG

DSCF5042.JPG

DSCF5046.JPG

DSCF5048.JPG

DSCF5049.JPG

DSCF5054.JPG

DSCF5055.JPG

DSCF5056.JPG

DSCF5057.JPG

DSCF5060.JPG

DSCF5061.JPG

DSCF5065.JPG

DSCF5066.JPG

DSCF5068.JPG

DSCF5072.JPG

DSCF5080.JPG

DSCF5087.JPG

DSCF5088.JPG

DSCF5089.JPG

DSCF5090.JPG

DSCF5091.JPG

DSCF5092.JPG

DSCF5093.JPG

DSCF5094.JPG

DSCF5095.JPG

DSCF5096.JPG

DSCF5097.JPG

DSCF5098.JPG

DSCF5099.JPG

DSCF5100.JPG

DSCF5101.JPG

DSCF5102.JPG

DSCF5103.JPG

DSCF5104.JPG

DSCF5105.JPG

DSCF5109.JPG

DSCF5110.JPG

DSCF5111.JPG

DSCF5124.JPG

DSCF5125.JPG

DSCF5129.JPG

DSCF5131.JPG

DSCF5136.JPG

DSCF5137.JPG

DSCF5029.JPG

DSCF5030.JPG

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th