sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จ.อุดรธานี
ได้ขอความร่วมมือองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19
หลังจากมีการให้บริการเช่าใช้ห้องประชุมศักดิเดชน์ เมื่อวันที่ 29 ม.ค.64
เพื่อความมั่นใจของผู้รับบริการและบุคลากร ศวช.จ.อุดรธานี ต่อไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th