sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ จ.อุดรธานี และ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น พร้อมคณะ
ได้แสดงความยินดีและประชาสัมพันธ์หลักสูตรการศึกษาของ มสธ.ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา หลักสูตรปฐมวัยศึกษาและวิทยาการคอมพิวเตอร์
มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน50 คน โอกาสนี้ได้มอบของที่ระลึกให้กับวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู
เพื่อแสดงความขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการศึกษาด้วยดีตลอดมา
โดยนางปราณี สถิตบรรจง รองผู้อำนวยการฝ่ายงานศูนย์วิจัยและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป็นตัวแทนรับมอบของที่ระลึก

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th