sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 4 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการฯ นางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางบรรณสรณ์ พลเทพ หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น และนายปิยะทัต อุลานันท์
ออกพบปะเครือข่ายบริการการศึกษา และติดตามผลการดำเนินงาน มุม มสธ.ในเขตพื้นที่ให้บริการ ดังนี้

ศูนย์บริการการศึกษา มสธ.จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีนายทองพูน สุริยะศรี รอง ผอ.โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีนายมิตรารุณห์ พรหมอินทร์ ผบ.เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู และนายภูวนัย แสนแก้ว ผู้ประสานงานการศึกษา มสธ. ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ห้องสมุดประชาชน "เฉลิมราชกุมารี"จังหวัดหนองบัวลำภู
โดยมีนางสาวสุพัตรา ยะปะตัง บรรณารักษ์ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก
ในการนี้ได้ให้บริการรับลงทะบียนเรียนแก่นักศึกษาตามนัดหมายด้วย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th