sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 20-21 มีนาคม 2564 ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
ให้บริการห้องสัมมนาเสริมชุดวิชาปริญญาโท มสธ. ภาค 2/2563 จำนวน 1 ชุดวิชา
ชุดวิชาการวิจัยและสถิติเพื่อการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร โดย รศ.ดร. สนีนุช ครุฑเมือง แสนเสริม
มีนักศึกษาร่วมกิจกรรม 18 คน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th