sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 30 มีนาคม 2564
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผอ.ศวช.มสธ.อุดรธานีและผศ.ดร.ธนพรรณ ธานี ผอ.ศวช.มสธ.อุบลราชธานี
พร้อมด้วยบุคลากรร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานและส่งมอบงานในเขตพื้นที่
ที่มีการปรับเปลี่ยนตามโครงสร้างใหม่โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกศน.จังหวัดนครราชสีมา
ให้ใช้ห้องประชุมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโอกาสนี้นายโกเมน จินาวัลย์ รองผู้อำนวยการ สนง.กศน.จ.นครราชสีมา
และนางกรแก้ว แบบกลาง ผู้อำนวยการ กศน.อ.เมืองนครราชสีมา ร่วมให้การต้อนรับ
หลังจากนั้นไปเยี่ยมชมและส่งมอบงานหน่วยบริการย่อย มสธ.จังหวัดนครราชสีมา
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา พร้อมทั้งแนะนำนายชัชวัล วันทะไช และนางกัณฐิกา มะโนมัย เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
จากนั้นเข้าพบนายมณเฑียร ทองเพิ่มสมสิทธิ์ ผู้จัดการส่วนงานบริหารสินค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ นครราชสีมา
และคณะเพื่อปรึกษาหารือแนวทางการทำงานร่วมกัน

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th