sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 2 เมษายน 2564 ศวช.มสธ.อุดรธานี โดยนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อฯ
นางสาวอังสุมา กุณโฮง นักวิชาการศึกษา และนายอนันฐชัย ทองถิน ช่างศิลป์ ร่วมกิจกรรมวันรักการอ่าน
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพื่อเทิดพระเกียรติ ณ ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารีจังหวัดอุดรธานี โดยมี
- นิทรรศการการการศึกษาทางไกล มสธ.
- นิทรรศการสารสนเทศ รัชกาลที่ 7
- กิจกรรมลงเงาภาพ รัชกาลที่ 7
ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะครู บุคลากร กศน.อำเภอเมืองอุดรธานี
ร่วมกิจกรรมลงเงาภาพพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ด้วย

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th