sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 8 เมษายน 2564 ศวช.มสธ.อุดรธานี จัดกิจกรรม " ม่วนกุ๊บ...สงกรานต์ อีสานบ้านเฮา "
เพื่อสืบสานประเพณีปีใหม่ของไทย โดยมีผู้แทนชุมชน ผู้แทนอสม.ผู้แทนชมรมบัณฑิตมสธ.อุดรธานี
ผู้แทนชมรมนักศึกษามสธ.อุดรธานี และหนองคาย รวมทั้งบุคลากร
ร่วมสรงน้ำพระพุทธมหามุนีศรีสุโขทัยธรรมาธิราช พระประจำมหาวิทยาลัย พระบรมรูปรัชกาลที่ 7
และรดน้ำขอพรจากนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศวช.มสธ.อุดรธานี

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th