sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30-09.30 น.
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศวช.มสธ.อุดรธานี ได้มอบหมายให้
นายนันทวุฒิ อินทร์งาม หัวหน้างานอำนวยการ นำบุคลากรและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ไปรับการฉีดวัคซีนซิโนแวคเข็มแรก เพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ทุกคนมีอาการปกติและ
ได้รับนัดหมายให้ฉีดเข็มที่2 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2564
นับว่าเป็นข่าวดีที่บุคลากรของศวช.มสธ.อุดรธานี จะมีภูมิคุ้มกันต่อสู้กับโรคร้ายและ สามารถเดินทาง
ไปทำงาน รณรงค์และให้บริการนักศึกษาข้ามจังหวัดได้ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th