sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 2 มิถุนายน 2564
นางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ.อุดรธานี
นำบุคลากรร่วมกันปลูกต้นหม่อน(mulbury)
เพื่อปรับภูมิทัศน์เพิ่มพื้นที่สีเขียวและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2564
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th