sยินดีต้อนรับสู่ อุดรธานี ดินแดนแห่ง

หนองประจักษ์คู่เมือง ลือเลื่องแหล่งธรรมะ อารยธรรมบ้านเชียงมรดกโลกห้าพันปี
ธานีผ้าหมี่ขิด ธรรมชาติเนรมิตทะเลบัวแดง

วันที่ 4 กรกฎาคม 2564 ศวช.มสธ.อุดรธานี
โดยนางเยียรยง ไชยรัตน์ ผู้อำนวยการและคณะ ได้ให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่
ภาค1/2564 จำนวน 14 ราย และรับลงทะเบียนภาค1/2564 จำนวน 30 ราย
พร้อมให้คำแนะนำด้านการเรียนในระบบการศึกษาทางไกล ตามโครงการความร่วมมือระหว่าง มสธ.
กับสถาบันวิทยาลัยชุมชน ณ วิทยาลัยชุมชนมุกดาหาร
โดยมีนางพรรษชล แข็งขัน หัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
เป็นผู้ประสานงานและรับผิดชอบโครงการ
ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานได้ปฏิบัติตามมาตรการของคณะกรรมการโรคติดต่อของจังหวัดมุกดาหารอย่างเคร่งครัด

 

ติดต่อสอบถามข้อมูล
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. อุดรธานี
บ้านคำกลิ้ง หมู่ 10 ต.บ้านจั่น อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทรศัพท์ : 042-292500
โทรสาร : 042-292494
โทรศัพท์ภายใน VOIP : 8750 , 8751 , 8985

Email: ud.adoffice@stou.ac.th