กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 


-:-บริการต่างๆของศูนย์-:-
::- บริการงานห้องสมุด-::
::- บริการห้องประชุม-::

ห้องประชุมใหญ่

รองรับผู้สัมมนา 300 คน

**อัตราค่าบริการ**

สิ่งอำนวยความสะดวก

3 ชั่วโมงแรก

ชั่วโมงถัดไป(ชั่วโมงล่ะ)

- ไม่มีเครื่องขยายเสียง
- ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

1,000

200

- มีเครื่องขยายเสียง
- ไม่มีเครื่องปรับอากาศ

1,500

250

- มีเครื่องขยายเสียง
- มีเครื่องปรับอากาศ

2,000

500

พร้อมอุปกรณ์โสตทัศน์ อาทิ LCD Projector , Overhead , สไลด์ , คอมพิวเตอร์

หมายเหตุ
       * เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
       * การใช้ห้องประชุมใหญ่ในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ คิดค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่วันละ 1,000 บาท  
 cat02b.gif

อัตราค่าจัดดอกไม้และตกแต่งห้องประชุม
       ในกรณีที่ต้องมีการจัดดอกไม้ ตกแต่งอักษรด้วยโฟมและมีความต้องการอื่นๆ เช่น ถ่ายภาพนิ่ง วีดิโอ ให้ตกลงราคาเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายๆ ไป
 cat02b.gif

อัตราค่าอาหาร
       อาหาร          มื้อละ    80  บาท  ต่อ  1  ท่าน
       อาหารว่าง    มื้อละ    30  บาท  ต่อ  1  ท่าน
(อัตราค่าอาหารปรับตามงบประมาณ)
cat02b.gif 

 Top