กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ศูนย์บริการการศึกษา | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนาทั่วไป | กระดานสนทนาวิชาการ | 


ประมวลภาพกิจกรรมโครงการผ้าป่าการศึกษา

IMG_0480.jpg

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการผ้าป่าการศึกษา สมทบทุนสร้างอาคารจริยธรรม และซ่อมแซมโรงเรียนบ้านจำปาวิทยา ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2552 ณ โรงเรียนบ้านจำปาวิทยา..................ดูรูป

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. 19 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1

IMG_0480.jpg

ประมวลภาพกิจกรรมโครงการกีฬาสานสัมพันธ์ มสธ. 19 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 8 - 10 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี...............ดูรูป

ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โรงเรียน"

IMG_0480.jpg

ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โรงเรียน" ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552 ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี..................ดูรูป

ประมวลภาพโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เปิดโลกเรียนรู้ระบบทางไกลผ่านอีเลิร์นนิ่งฯ"

IMG_0480.jpg

ศูนย์วิทยพัฒนาจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"เปิดโลกเรียนรู้ระบบทางไกลผ่านอีเลิร์นนิ่งฯ" ในวันที่ 3 เมษายน 2552 ณ โรงเรียนสตรีราชินูทิศ..........ดูรูป

ประมวลภาพกิจกรรมจากชมรมนักศึกษา จังหวัดอุดรธานี

IMG_0480.jpg

ภาพกิจกรรมต่างๆ จากชมรมนักศึกษา จังหวัดอุดรธานี...........ดูรูป

Top