กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ศูนย์บริการการศึกษา | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนาทั่วไป | กระดานสนทนาวิชาการ | 


**ประมวลภาพการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์โรงเรียน**
ในวันที่ 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2552
ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

IMG_0480.jpg

Top