กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 


..รับฟังรายการวิทยุกระจายเสียงศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. อุดรธานี..

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  รายการ "ข่าว มสธ."

ชัยภูมิ

วันอังคาร

เวลา 15.10 - 15.35 น.

คลื่น FM 92.75 MHz

อุดรธานี

วันเสาร์

เวลา 20.30 - 21.00 น.

คลื่น FM 93.75 MHz

เลย

วันเสาร์

เวลา 15.35 - 16.00 น.

คลื่น FM 92.25 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพภาคที่ 2

รายการ "ข่าว มสธ." นครราชสีมา

วันพุธ

เวลา 20.30 - 21.00 น.

คลื่น AM 1134 KHz

รายการ "ข่าว มสธ." ขอนแก่น

วันอาทิตย์

เวลา 23.30 - 24.00 น.

คลื่น FM 88.25 MHz

รายการ "ข่าว มสธ." กาฬสินธุ์

วันอาทิตย์

เวลา 11.30 - 12.00 น.

คลื่น AM 945 KHz

สถานีวิทยุกระจายเสียง 909 สำนักงานพัฒนาภาค 2

รายการ "ข่าว มสธ." สกลนคร

วันจันทร์

เวลา 14.00 - 14.30 น.

คลื่น AM 837 KHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมการรักษาดินแดน

รายการ "เวลา มสธ." มหาสารคาม

วันพฤหัสบดี วันศุกร์

เวลา 04.30 - 05.00 น.

คลื่น FM 105.50 MHz


Top