กลับหน้าแรก มสธ.
Regional Distance Education Center-Udonthani

| หน้าแรก | ความเป็นมา | การแบ่งส่วนราชการ | ข้อมูลบุคลากร | วิชาการสู่สังคม | บริการต่างๆของศูนย์ | ข่าวและสาระน่ารู้ | รายการวิทยุ | ภาพกิจกรรม | กระดานสนทนา | 


-:-บริการต่างๆของศูนย์-:-
::- บริการงานห้องสมุด-::
::- บริการห้องประชุม-::

ห้องประชุมย่อย

รองรับผู้สัมมนา 25 - 30 คน

**อัตราค่าบริการ**

ค่าบริการ

ราคา(บาท)

ภายใน 3 ชั่วโมงแรก

500

ชั่วโมงถัดไปชั่วโมงละ

150

พร้อมเครื่องปรับอากาศ/เครื่องขยายเสียง

หมายเหตุ
       * เศษของชั่วโมงคิดเป็น 1 ชั่วโมง
       * การใช้ห้องประชุมย่อยในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ คิดค่าล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่วันละ 250 บาท  
 cat02b.gif

อัตราค่าจัดดอกไม้และตกแต่งห้องประชุม
       ในกรณีที่ต้องมีการจัดดอกไม้ ตกแต่งอักษรด้วยโฟมและมีความต้องการอื่นๆ เช่น ถ่ายภาพนิ่ง วีดิโอ ให้ตกลงราคาเป็นกรณีพิเศษ เป็นรายๆ ไป
 cat02b.gif

อัตราค่าอาหาร
       อาหาร          มื้อละ    80  บาท  ต่อ  1  ท่าน
       อาหารว่าง    มื้อละ    30  บาท  ต่อ  1  ท่าน
(อัตราค่าอาหารปรับตามงบประมาณ)
cat02b.gif 

 Top