ป.ตรี

รายละเอียดเบื้องต้น

หลักสูตรที่เปิดสอน มี 1 ระดับ 2 หลักสูตร คือ

ระดับปริญญาตรี

 1. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2559)

  *** นักศึกษาสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ที่ลิงค์นี้ http://www.stou.ac.th/Courses/bachelor_60/political.asp***


  ผู้เข้าชม 141 คน UPDATE วันที่ 19/12/2561 11:16:52

  ควรใช้ความละเอียดหน้าจอที่ 1024 by 768 pixels
   และ
  Internet Explorer version 5.5 + ขึ้นไป
  จัดทำโดย
   คณะทำงานเผยแพร่สารสนเทศในระบบอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  Copyright © STOU Sukhothai Thammathirat OpenUniversity.
   All rights reserved.


  admin