หน้าหลัก :: Home

  สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมย่อย กำหนดการฝึกซ้อมใหญ่และงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ออกไปก่อนจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่อง เลื่อนกำหนดการฝึกซ้อมย่อยงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560

วีดิทัศน์ขั้นตอนการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร


 

 
 

   

 

 

© 2002-2008 Sukhothai Thammathirat Open University. All rights reserved. n="center" class="smallText style3">