การบริการวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ และการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ

  �Թ�յ�͹�Ѻ�����躷���¹