รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ
ชุดวิชา เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตในอุตสาหกรรม (97316)
รอบที่ 1


ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15496002881 นายบวรภัค เหล็กนุช สระบุรีOk
25596005693 นายกฤตภาส บุญอินทร์ ชลบุรีOk
35696005320 นายกษิดิ์เดช เฉลิมวรรณ สุราษฏร์ธานีOk
45796010246 นายสมัชชา อาจคงหาญ ระยองOk
55896003901 นายนิวัฒน์ นิติ สมุทรปราการOk
65896007670 นายธนธรณ์ แตงพรม นครปฐมOk
75896008652 นางสาวพรพรรณ คล่องการเขียน ชลบุรีOk
85896009270 นายศักดิ์ดา พูลเกษม กรุงเทพมหานครOk
95896012332 นายกิตติพร นาคคำ กรุงเทพมหานครOk
105996000096 นายณรงค์ สุขพกาแก้ว สมุทรสาครOk
115996000559 นายสุรพงษ์ สว่างอารมณ์ ฉะเชิงเทราOk
125996002308 นายภาคิน ภิรมย์ นครปฐม-
135996002332 นายวัชระ อารี ระยองOk
145996006432 ว่าที่ร้อยตรีสมคิด โรจน์รักษ์ ปทุมธานี-
155996011630 นายทัศย์ชา ลิลา นนทบุรีOk
165996011895 นายรณกร เมฆสว่าง ระยองOk
175996012810 นายเรืองเดช แสงฤทธิ์ สมุทรปราการOk
185996012828 นายนนท์ อนัคกุล กรุงเทพมหานครOk
195996013107 นายอัษฏงค์ สุขผดุง ชลบุรีOk
206096002263 นายมนตรี วรพิมพ์รัตน์ กรุงเทพมหานครOk
216096004962 นายธเนศ กิตติสุนทรากุล นราธิวาสOk
226096009730 นายประเสริฐ ชุมปัญญา กรุงเทพมหานครOk
236196001454 นายพิฆเนศ สาสุข ระยอง-
246196001512 นายบรรหาร สุขมาก กรุงเทพมหานครOk
256196004615 นายธีระ จิตต์สมุทร ชลบุรีOk
266196005398 นายสุภัทรชัย เขียวขำ ชลบุรีOk
276196005448 นายสะอาด คงใส ปทุมธานีOk
286196005554 นายนิรุธ ผันมา พระนครศรีอยุธยาOk
296196006115 นายเปล่งศักดิ์ หลักคำ ระยองOk
306196007360 นายสุวัฒน์ แสงศรี นนทบุรีOk
316196008954 นางสาวสุธิดา โฆสกิตติกุล กรุงเทพมหานครOk
326196009275 นายประสิทธิ์ หาสุข ระยองOk
336196009754 นายสมหมาย แทนวันดี ปทุมธานีOk
346196010703 นายชัยสิทธิ์ ชูสุวรรณ ระยองOk
356196010729 นายชัยยะ นันทเกษมกาญจน์ นครปฐมOk
366196012428 นายวีรภัทร จันทร์บาง ราชบุรีOk
376296000158 นายเฟื่องรพี ชัยวีรจิต ชลบุรีOk
386296000307 นายพงศกร สง่าผล นนทบุรีOk
396296001156 นายจิรายุส สุนทรวิภาต สุพรรณบุรีOk
406296001545 นางสาวประนอม แก้วหนองห่าง ปทุมธานีOk
416296001842 นายพินิจ สีสรรค์ ปทุมธานี-
426296002204 นางสาวจริญญา สอนง่าย เชียงใหม่Ok
436296002360 นายศักดิ์ชัย ขำพงศ์ ปราจีนบุรีOk
446296002519 นายพงศกร สวงขันธ์ ระยองOk
456296002584 นายครรชิต ยอดดำเนิน กำแพงเพชรOk
466296003418 นายประลิวัฒน์ สามาพัด ระยองOk
476296003871 ว่าที่ร้อยตรีสามารถ วรนุช พระนครศรีอยุธยาOk
486296004150 ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจนนิเฟอร์ มาบางครุ สมุทรปราการOk
496296005330 นายวิสุทธิ์ อ่อนทา ชลบุรีOk
506296005801 นายจรัญ ตระการรัศมีทิพย์ ราชบุรีOk
516296006627 นายพสิณ คำปวน ลำปางOk
526296007609 นายรังสิต ทบพักตร์ ระยองOk
536296012633 นายสมศักดิ์ สุขเกษม กรุงเทพมหานครOk
546396000454 นางสาววิรชา เฉิดโฉมศรี ฉะเชิงเทราOk
556396000637 นางสาวจิราพร วิลาพัง ลพบุรีOk
566396000702 นายสมพร บุญตา พระนครศรีอยุธยาOk
576396000736 นายธีรยุทธ นาคพิมาย ระยองOk
586396000819 นายธานี มีชัย สมุทรปราการOk
596396001114 นายศุภกร ธนาอัครพงษ์ สมุทรปราการOk
606396002716 นายชาญเมธา สำรวมรัมย์ พระนครศรีอยุธยาOk
616396004258 นายสมัชชา เป้าพิมพ์ ระยองOk
626396004795 นายกำจร จาอินต๊ะ ลำปางOk
636396005073 นายนพดล คล้ามมาก พระนครศรีอยุธยา-
646396005479 นายลัทธพล ปล้่งกลาง ระยองOk
656396005602 นายวิทยา ดาวัลย์ ระยองOk
666396005982 นางสาวนิรมล ประเสริฐพงศ์กุล เชียงใหม่Ok
676396007186 นายพงศรายุทธ ชุมทอง สงขลาOk
686396007335 นางสาวอธิติญา สมนาม อ่างทองOk
696396007533 นายศุภโชค เกิดเจริญ นครนายก-
706396007715 นางสาวกรกมล เถื่อนคุ้ม สมุทรปราการOk
716396007731 นายบุญเลิศ บุญทรัพย์ สมุทรปราการOk
726396008077 นายศุภชัย พุฒซ้อน นครนายกOk
736396008119 นายสุภศิษฏ์ บัวลี ลพบุรีOk
746396008796 นายอิทธิพัทธ์ บัวหอม ระยองOk
756396008838 นายสกาย คงช้าง สมุทรปราการOk
766396008887 นางสาววาสนา นรสาร กรุงเทพมหานครOk
776396008960 นายวิโรจน์ ยะมารอด พระนครศรีอยุธยาOk
786396009026 นายศราวุฒิ สุขสาลี พระนครศรีอยุธยาOk
796396009091 นางสาวจินตนา นุ่มครบุรี ปทุมธานีOk
806396009489 นายวิโรจน์ ถมยา ระยองOk
816396009505 นายวสุรัตน์ คุณทะวงษ์ สระบุรีOk
826396009778 นายเกรียงศักดิ์ เยี่ยมชัยภูมิ พระนครศรีอยุธยาOk
836396010073 นางสาววิลาสินี แก้วกิ่ง ระยอง-
846396010099 นายไพรสอน แสนสุทธิ ชลบุรีOk
856396010339 นายผายุ คำอ่อน ระยองOk
866396010347 นายสรายุทธ วงษาเทพ ระยองOk
876396010768 นายปรีชา ยิ่งสุทธิพันธุ์ กรุงเทพมหานครOk
886396010792 นายภูมิล ศรีโนนยาง ชลบุรีOk
896396011162 นายธนบัตร คุณบุราณ น่านOk
906396011444 นางสาวสุพรรษา หนูวงศ์ น่านOk
916396011451 นายธีรวุฒิ แก้ววิเศษ ปทุมธานีOk
926396011568 นายประเสริฐ ถนอมดี ระยองOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 92 คน    ยืนยันแล้ว = 85 คน   ยัง = 7 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา คุณอณัญภร หรือ คุณสุฑารักษ์ งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าแรก