รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (99311)

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15596017318 นายณัชพน เทพทิพย์ กรุงเทพมหานคร-
25796007127 นายชาญวิทย์ เซงฟัด ภูเก็ต-
35896009387 นายสรรเพชร ชุมแก้ว ภูเก็ต-
45896009866 นายคงศักดิ์ โพธิ์กำเนิด นนทบุรี-
55896016861 นายเกลี่ยเกียรติ แซ่แต้ ปัตตานี-
65996006705 นางอาภรณ์ ไวยเนตร์ พระนครศรีอยุธยา-

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 6 คน    ยืนยันแล้ว = 0 คน   ยัง = 6 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก