รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (99311)

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15896013561 นายวิรัตน์ ควรฤาชัย กรุงเทพมหานครOk
25996013222 นางสาวปริยา ชาวบางพรหม ราชบุรีOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 2 คน    ยืนยันแล้ว = 2 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613


กลับหน้าแรก