รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชา
ระบบสำนักงานอัตโนมัติและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (99311)

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
16596003662 นางสาววรรณรดา พันธุ์โภคา ร้อยเอ็ดOk
26596003712 นายวรยุทธ กองแก้ว กรุงเทพมหานครOk
36596007226 นายอิศรา อรุณเมือง ชัยภูมิOk
46696005161 นายจิตรกร วงษาโสม สระแก้วOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 4 คน    ยืนยันแล้ว = 4 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815


กลับหน้าแรก