รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาหลักการและการบริหารเครือข่าย (99412)
รอบที่ 1ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15496007641 นายลุกมาน ดอเลาะ ปัตตานีOk
25596004316 นายมิชิโอ๊ะ คึโด ปทุมธานีOk
35596017243 นายสมบัติ ศรีเมือง กรุงเทพมหานครOk
45596036797 พันจ่าอากาศเอกอมร พินอยู่วงษ์ กรุงเทพมหานครOk
55696004604 นายวรันชกร สองเมือง บึงกาฬOk
65796000668 นายอนุชา มณีกรด สิงห์บุรีOk
75796009818 นายชูชัย สิทธิศักดิ์ ตากOk
85796017670 นายพุฒิพงศ์ ธีระวัฒนชาติ อุบลราชธานีOk
95896006821 นายศักดิ์นรินทร์ การสมัคร ชลบุรีOk
105896008009 นายประกอบ วันลักษณ์ อุบลราชธานีOk
115896009247 นายชัยศิริ  โพธิ์สวัสดิ์ เพชรบุรีOk
125996000526 นายพิทยา เกษมวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
135996001482 นายเศรษฐกิจ ผาแก้ว สมุทรปราการOk
145996001771 นายธันวา บัวทอง นครปฐมOk
155996002118 นางสาวตรีรัตน์ ดวงแข นนทบุรีOk
165996003157 ร้อยเอกณัฐพงศ์ นุชศิริ กรุงเทพมหานครOk
175996008776 นายเทวินทร์ ทองทวี พระนครศรีอยุธยาOk
185996012588 นายเกียรติศักดิ์ ไชยวงษ์ นครพนมOk
195996013065 นายณัฐสิทธิ์ ธีระสาร อุดรธานีOk
205996015482 สิบตำรวจตรีภูวดล สายสร กรุงเทพมหานครOk
216096001802 นายพงศกร คล้อยนาม นนทบุรีOk
226096005209 นางสาวนันทิยา ภัยรัตน์ กรุงเทพมหานครOk
236096011298 นายชุติพนธ์ สุดโต กรุงเทพมหานครOk
246096011306 นายกรไชย ปันกองงาม แพร่Ok
256196000175 นายศรศักดิ์ วงษ์ศักดา นครราชสีมาOk
266196000282 นายจิตติพงษ์ พุ่มหนองเป็ด สมุทรปราการOk
276196001678 พันจ่าอากาศเอกทรงชัย สามบุญเรือง พระนครศรีอยุธยาOk
286196002379 นายวัชรพล ชาติพัฒนานันท์ กรุงเทพมหานครOk
296196002585 นายศักรินทร์ โปธา เชียงรายOk
306196003351 พันตำรวจโทพงษ์พัฒน์ สุทธิประภา สุราษฏร์ธานีOk
316196005349 นายอรรถพล แซ่ลิ่ม กรุงเทพมหานครOk
326196008426 นางสาวสุดารัตน์ ธิลา เชียงใหม่Ok
336196008624 นายสุเมธ แววนิลานนท์ กรุงเทพมหานครOk
346196011347 นางสาววราทิพย์ แก่นแดง สมุทรสาครOk
356196011875 นายไกรกวิน จันทรพิพัฒน์ ชุมพรOk
366296000893 นายเฉลิมพล อินต๊ะเสน ลำปางOk
376296002972 นายชาตรี บุญเสาวภาคย์ นนทบุรีOk
386296003749 นายสุกฤต วงค์ขัด เชียงใหม่Ok
396296008896 นางสาววราภรณ์ ลาสองชั้น อุบลราชธานีOk
406296010496 นายพีร์ปรุฬห์ พงษ์ธนวรโชต กรุงเทพมหานครOk
416296012245 นางสาวผ่องนภา ธรรมแสง ศรีสะเกษOk
426296012476 นายณัฐกฤษ นิ่มตระกูล กรุงเทพมหานครOk
436396002674 นายไพรรัตน์ อิ่นชัย ลำพูนOk
446496018606 นายพรชัย คำหอมกุล สมุทรปราการOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 44 คน    ยืนยันแล้ว = 44 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6


กลับหน้าแรก