วัน-เวลา 8.00-9.00 9.00-10.30 10.30-12.00 13.00-15.00 15.15-17.15 18.30-22.00
วันที่ 1 ลงทะเบียน ปฐมนิเทศ    
วันที่ 2 ฝึก ฝึก ฝึก
วันที่ 3 ฝึก ฝึก ฝึก
วันที่ 4 ทดสอบ   - สรุปผล
  - พิธีปิด
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
โทร. 0-2504-7613-6

กลับหน้าหลัก