รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมเว็บ (99420) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15996015854 นายมานะ  ดอกมะลิ นครราชสีมาOk
26096010142 นายวัชรโชติ  อินถา พิษณุโลกOk
36096011637 นายธานี  สุขสร้อย สกลนครOk
46196006750 นางสาวฐานิตา  สันกลาง นครราชสีมาOk
56196009002 นายเอกรัตน์  ฝนธง กรุงเทพมหานครOk
66296000828 นางสาวตริตราภรณ์  นิตย์แสวง นนทบุรีOk
76296002568 นายสุมิต ภู่ทับทิม กระบี่Ok
86296004986 นายฉลอง  โตะหนูเอียด สงขลาOk
96296008870 นายธนพล พลญาพิพัฒน์ นครสวรรค์Ok
106296009308 นายอุสมาน  ยะโก๊ะ กรุงเทพมหานครOk
116296009399 จ่าเอก ปฐมพงษ์  คบทองหลาง ชลบุรีOk
126296010066 นายโชคพิสิฐ  หลิวรุ่งทรัพย์ เพชรบุรีOk
136296012187 นายครรชิต โล่ห์คำ ชัยภูมิOk
146296012963 นายธีระพันท์  ปัญญาเลิศศรัทธา ชลบุรีOk
156296013003 นายประวุฒิ  แจ่มพิศ ชุมพรOk
166396000934 นายอนุชิต แมลงภู่ นครปฐมOk
176396001049 นายอัษฎาวุธ  สุภามา เชียงใหม่Ok
186396001171 นายสิรวิชญ์  จีนลอย พัทลุงOk
196396005859 นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล เชียงใหม่Ok
206396006741 นายณัฐวุฒิ  แสงจันทร์ นครสวรรค์Ok
216396008051 นายวศิน  บรรงจงสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
226396008895 นายธนโชติ  ปัญจพรรุ่งโรจน์ กรุงเทพมหานครOk
236396009927 นายปัณณธร  อติแสงธรรม นนทบุรีOk
246396010008 นายชัยพร สุพรรณ นนทบุรีOk
256396010131 นายนิรันดร์  กาญจนาภา สระบุรีOk
266496000263 นายโยชูวา  พุ่มไพจิตร เชียงใหม่Ok
276496001584 นางสาวสุธิดา ขำขุน เชียงใหม่Ok
286496003218 นางสาวจิราภรณ์  ตีชนะ กรุงเทพมหานครOk
296496005585 นายขวัญชัย อัตโณ กาฬสินธ์ุOk
306496007524 นางสาวพศิกา  ปัญญาดี ลำปางOk
316496007664 นางสาวศิริณฑิภัค  วงศ์พญาพัชร จันทบุรีOk
326496008183 นายตรรกพล ถวัลยวิชชจิต กรุงเทพมหานครOk
336496008589 ร้อยตำรวจโท วัชรากร  คำบุง พิษณุโลกOk
346496008837 นายทศพล  สุขปราโมทย์ กรุงเทพมหานครOk
356496010163 นางปณิดา  ภูห้องเพชร ปทุมธานีOk
366496010452 นางสาวมะลิดา  ปัญญาชัย กรุงเทพมหานครOk
376496010502 นายสมพร  คำปิว ปทุมธานีOk
386496011104 นายพรเทพ  จันทร์ใย สุราษฎร์ธานีOk
396596000734 นายโสภณวิชญ์  โฆษิตประเสริฐ กรุงเทพมหานครOk
406596001187 นายธีรพงษ์  เจริญผ่อง ขอนแก่นOk
416596001997 นางสาวกัญญาณัฐ์  พุทธา นครพนมOk
426596002268 นายสิทธิพัฒน์  อุทธา นนทบุรีOk
436596004041 นายเธียรวิชญ์ โพธิ์บุญ สงขลาOk
446596004074 นายภาคิน  ทองพิชัย กรุงเทพมหานครOk
456596004934 นางสาวศศินา ไชยสัตย์ กรุงเทพมหานครOk
466596005634 นายมณฑล  กู้ญาติเบ็ญจรงค์ สมุทรสาครOk
476596005691 นายศราวุธ  สังข์สุวรรณ สมุทรปราการOk
486596006004 นางยลพัชร์ จิรสินพัฒน์ สระบุรีOk
496596006681 นายธนาพงษ์  สายอุดมสุข ลำพูนOk
506596006707 นายคันธารัตน์  กลิ่นจันทร์ แพร่Ok
516596006996 นายณัฐนรุตม์ จิรสินพัฒน์ สระบุรีOk
526596008075 นายมนัส  แก้วสระแสน ปราจีนบุรีOk
536596008133 ว่าที่ร้อยตรี เอกลักษณ์  จันเปรียง ศรีสะเกษOk
546596008406 นางสาวบาชีน่า ขำนุรักษ์ สุราษฎร์ธานีOk
556596008844 นายสาโรช  ระดมยศ ลพบุรีOk
566596009396 นายณัฎฐ์นันธ์  นิกรพันธุ์ เชียงใหม่Ok
576596010154 นายณัฐวัฒน์ ตันตะโยธิน อุดรธานีOk
586596013117 นางสาวพรพรรณ รื่นเริง พระนครศรีอยุธยาOk
596596013331 นายอัครเชษฐ์  เอียการนา ชลบุรีOk
606696001400 นายณัฐวุฒิ  สุริยะ บึงกาฬOk
616696003323 นายดำรงค์ สิมสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
626696003331 นางสาวนูรนาญีหะฮ์ เจ๊ะดอเลาะ นราธิวาสOk
636696004636 นายหัสวรรษ  โรจนณรงค์เดช ชลบุรีOk
646696008132 นายวัชร์พงศ์ เลิศสุรวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 64 คน    ยืนยันแล้ว = 64 คน   ยัง = 0 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815