รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมเว็บ (99420) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15896018123 สิบเอกจักรพงษ์ เย็นใจ เชียงใหม่Ok
25996015516 นายภัทรพงศ์ ระมั่งทอง ชลบุรีOk
36096000135 นายวรวิทย์ อิ่นสา ลำปางOk
46096000929 นายปริญญา หงศ์ตระกูลชัย สระแก้วOk
56096002412 นายฉัตรชัย ทองประศรี กรุงเทพมหานครOk
66096003899 นายธวัชชัย แก้วลอย นนทบุรีOk
76096005951 เรืออากาศโทนิตินัย อุตสาหะ กรุงเทพมหานคร-
86096007171 นายวรพงศ์ ธีราปัจจ์ พระนครศรีอยุธยาOk
96096007437 นายภูชิชย์ อรุณวิราม กรุงเทพมหานครOk
106096007858 นายธเนศพล ปลอดเกิด พระนครศรีอยุธยาOk
116096008302 จ่าอากาศโทจิรภัทร จำปางาม กรุงเทพมหานครOk
126096009532 พันจ่าตรีเปรมฤทัย ก้อนบุญไสย์ สงขลาOk
136096010506 นายศิริศักดิ์  ภูผา กรุงเทพมหานครOk
146096010928 นายธวัช วุฒิชัยเจริญเวท สมุทรสงครามOk
156096011330 นายณัฐนันท์  เรืองฤทธิ์ ประจวบคีรีขันธ์Ok
166096011371 จ่าอากาศหญิงแคทลียา ผดุงพล สุราษฏร์ธานีOk
176096011702 นางสาวศิรินภา ศิริแก้ว เชียงใหม่Ok
186196000035 นางสาวสุนิสา พรพงศ์วัฒนากุล ระนองOk
196196000860 นายวุฒิรัชต์ บัณฑะกิจ นนทบุรีOk
206196000993 นายกนกพล คำเฉลิม นครราชสีมาOk
216196001892 นายภาสวี แช่มช้อย สุพรรณบุรีOk
226196002270 นายเมธัส ทรงเดชาไกรวุฒิ กรุงเทพมหานครOk
236196002361 นายสุรพล ถวัลยวิชชจิต กรุงเทพมหานครOk
246196003625 นายณัฐวุฒิ เรืองจันทร์ นนทบุรีOk
256196003807 นายภานุวัฒน์ สังหรัตน์ สงขลาOk
266196004789 นายวัฒพงษ์ ภิญโญ นนทบุรีOk
276196006081 นายณัฐกิตติ์ ภคพงศ์พันธุ์ สมุทรปราการOk
286196006222 นายฐากูร แก้วนอก สมุทรปราการOk
296196006339 จ่าเอกสุทธิพงษ์ อุดมพงษ์ สระแก้วOk
306196006412 สิบตรีชนะชัย มูลทองฟัก สมุทรสาครOk
316196006446 นายฆนัท สุจิณโณ ระยองOk
326196006784 นายสุพจน์ ช่วยเกลื่อน จันทบุรีOk
336196007444 นายพัชรพล แสงเฉวตร ตราดOk
346196008145 นางสาวทิพวรรณ ตลับทอง ลพบุรีOk
356196008780 นายพงศธร พัชชู ชุมพรOk
366196009051 นางสาวพัชรพร เสือสูงเนิน นครราชสีมาOk
376196010299 นายพีรสุต อันมหาพงษ์ ปทุมธานีOk
386196013087 นายญาณกร อ่อนงาม ลำพูนOk
396196013186 นายธนากร ไหมคำ สมุทรสาครOk
406296000265 นายกิตติธัช ลีลาเชี่ยวชาญกุล ชลบุรีOk
416296000752 จ่าอากาศโทอมรเทพ จารุสิริรังษี สุราษฏร์ธานีOk
426296000968 นายกิตติพศ พริ้งเจริญรัตน์ ระยองOk
436296001560 นายธีรสิทธิ์ สุขเสียง สมุทรปราการOk
446296001982 นายวิทยา โสมานันท์ กรุงเทพมหานครOk
456296002022 นายฐิติวัฒน์ แก้วนอก กรุงเทพมหานครOk
466296002824 สิบเอกธีรพงศ์ พิมพ์ประไพ ปราจีนบุรีOk
476296002832 นายวชิรศักดิ์ ปกาสิต มหาสารคามOk
486296003103 นายณัฐวุฒิ วงค์สลี เชียงรายOk
496296003327 นางสาวภัททิรา ไทยทอแสง นครปฐมOk
506296003392 นายชาญ แสงเมล์ นครราชสีมาOk
516296004143 นายสรธัญ จันทร์แก้ว สระแก้วOk
526296004325 นายเจษฎา หาญณรงค์ ปทุมธานีOk
536296004663 นายจตุรภัทร ธิอัมพร สกลนครOk
546296004853 นางสาวสายใจ ศาลากุล ศรีสะเกษOk
556296005728 นางสาวชลลดา สุตัณฑวิบูลย์ กรุงเทพมหานครOk
566296006023 นางสาวขวัญฤทัย อร่ามสุวรรณ กรุงเทพมหานครOk
576296006031 นายสุทธิพงษ์ แลนเชย สกลนครOk
586296006916 นายปัญจพล สมสาร พิษณุโลกOk
596296007856 นางสาวสุกัลยา ชาวสวน กรุงเทพมหานครOk
606296008037 นายประสิทธิ์ เผ่าทองคำ กรุงเทพมหานครOk
616296008078 นายประเสริฐ อร่าม อุดรธานีOk
626296008797 นายอาทิตย์ จันทรลักษณ์ ชลบุรีOk
636296008979 จ่าอากาศตรีธวัต กุลานุวัติ อุดรOk
646296009027 นายอภิรักษ์ คำจันทร์ มุกดาหารOk
656296009589 นางสาวปาริฉัตร คล้ายเกล้า กรุงเทพมหานครOk
666296009837 นางสาวสาธนี ริมกาญจนวัฒน์ ราชบุรีOk
676296009902 นายฉัตรบดินทร์ พันธุ์รัตน์ เชียงใหม่Ok
686296010207 นายเอกกรินทร์ ทองหยด กรุงเทพมหานครOk
696296010223 นายถิรวัฒน์ เทศะแพทย์ สุราษฏร์ธานีOk
706296010694 นายชานนท์ มีสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
716296010777 นายธนภัทร พรหมจรรย์ สงขลาOk
726296010892 นายอานนท์ ศรเดช กรุงเทพมหานครOk
736296011122 นายวันเฉลิม ศรีบุญเรือง นนทบุรีOk
746296011452 นายนันทพัทธ์ ทนงกิจ กรุงเทพมหานครOk
756296011601 นายบัณฑิต บัวบาน นครปฐมOk
766296011718 นายสุทธิชัย ศรีสุนทรกิจ ราชบุรีOk
776296012047 นายอิทธิกร อุทรักษ์ ชลบุรีOk
786296012997 นายเสกสรรค์ จันทราช เชียงใหม่Ok
796296013011 นายสิทธิศักดิ์ คำแปง น่านOk
806396000108 นายแคน  นครปฐม-
816396000173 นายณัชพล แก้วทองสอน สุราษฏร์ธานีOk
826396000389 นายพัทธพิศุทธิ์ กฤตานุสรณ์ แพร่Ok
836396000405 ว่าที่ร้อยเอกณัฐ ตันติบุตร นนทบุรีOk
846396001288 จ่าอากาศตรีกมลเทพ ออกเวหา ปทุมธานีOk
856396001478 นายกาย ทองตราชู กรุงเทพมหานครOk
866396001676 นางสาวน้ำเพชร รักญาติ ปทุมธานีOk
876396001973 นายวิวัฒน์ สมบูรณ์ อุบลราชธานีOk
886396002104 นายณัฐพล ลักษณะ สมุทรปราการOk
896396003227 นางสาวกัลยรัตน์ โตเต็ม ราชบุรีOk
906396003771 นางสาวณารา ธนโภคากุล นนทบุรีOk
916396004050 นายวีรวัตร แตงอุดม ตากOk
926396004936 นายธนพล ผู้มีโชคชัย กรุงเทพมหานครOk
936396006071 นายพงศธร ณีศะนันท์ สุโขทัยOk
946396006147 นายอธิกร หงษ์ชุมพล ปทุมธานีOk
956396006956 นายวัชรากร อินทร์ประเสริฐ นครสวรรค์Ok
966396007525 นายธนพล อภินันทเวช กรุงเทพมหานครOk
976396007798 นายพงศธร กตะศิลา ชลบุรีOk
986396007871 นายศุภเกียรติ สบบง กรุงเทพมหานครOk
996396007905 นายปฤษฎางค์ ปานศิริ นราธิวาสOk
1006396009232 จ่าตรีปรเมษ จิตจักร กรุงเทพมหานครOk
1016396010263 นายวรเชฏฐ์ จันทร์แจ่ม กระบี่Ok
1026396010388 นายทศพลพัฒน์ อินนุช เชียงใหม่Ok
1036396010453 นายวิชาญ ชาติเหิม สุรินทร์Ok
1046396010719 นายธนวัฒน์ รู้รอบ กระบี่Ok
1056396010834 นายสุธีร์ ตั้งใจ ปทุมธานีOk
1066396011022 นายณฐพรหม ปัญจมา เชียงใหม่Ok
1076496000909 นางสาวธนัชพร เปียดี กรุงเทพมหานครOk
1086496001162 นายพงศ์กฤษณะ ผลวิวัฒน์ กรุงเทพมหานครOk
1096496001576 ร้อยตรีวชิระ เขียวแก้ว นครศรีธรรมราชOk
1106496001691 นายกฤษดา เร่งสมบูรณ์ กรุงเทพมหานครOk
1116496002079 นางสาวอังคณา จันทนะประสาทพร กรุงเทพมหานครOk
1126496002731 นายเตชินท์ ขำดี นนทบุรีOk
1136496002988 นายวัชรพล ประวัง เชียงใหม่Ok
1146496003135 นายศุภกฤษ สิงขรณ์ กรุงเทพมหานครOk
1156496003234 นายณฐาภพ ดลปัญญาเลิศ กรุงเทพมหานครOk
1166496003630 นายธนากูร วิทูรรัชฎ์ กรุงเทพมหานครOk
1176496004059 นางสาวณัฐสุดา ก้านศรี กรุงเทพมหานครOk
1186496004406 นายอิทธิ พรเศรษฐ์ กรุงเทพมหานครOk
1196496004513 นายศักดิ์ชัย ตามสมัย สมุทรปราการ-
1206496004919 นายเสถียร บิลโภชน์ ร้อยเอ็ด-
1216496006021 นายเลิศนรา จันทสิทธิ์ ปทุมธานีOk
1226496006112 นางสาวนูรีตา อีแต นราธิวาสOk
1236496007102 นายเอก อิสวรวาณิช ปทุมธานีOk
1246496007110 นายธิเบศร์ ดั้นชัยภูมิ สมุทรปราการOk
1256496007177 นายประชา ชยาภัม กรุงเทพมหานครOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 125 คน    ยืนยันแล้ว = 121 คน   ยัง = 4 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7613-6