รายชื่อนักศึกษาที่เรียกเข้ารับการฝึกปฏิบัติเสริมทักษะชุดวิชาการโปรแกรมเชิงวัตถุ (99421) รอบที่ 1

ลำดับที่ รหัสนักศึกษา ชื่อ นามสกุล จังหวัด ยืนยัน
15596038397 นายนรินทร์ ศรียาหล้า เชียงใหม่Ok
25696005536 นายศรายุทธ เผ่าพันธุ์ดี สมุทรปราการOk
35696008506 นายธราธิป ศรีโสภา อุบลราชธานีOk
45796003928 นายวิเชียร ปลอดโปร่งใจ สมุทรสาครOk
55796014438 นายธีรพล จันทร์สังสา สุราษฎร์ธานีOk
65896002986 นายเปรม เพ็ชรสันทัด กรุงเทพมหานครOk
75896004214 นายศุภสิทธิ์ วิรัชมงคลชัย กรุงเทพมหานครOk
85896014791 นายชยณัฐ ยาเลิศ ชลบุรีOk
95896018206 นายยงยุทธ บุญยางาม กรุงเทพมหานครOk
105996010079 นายกฤษฎี สระทองหลาง นครราชสีมาOk
115996015540 สิบตรีณัฐพล สุทธิหนุ่ม ตรัง-
126096003899 นายธวัชชัย แก้วลอย นนทบุรีOk
136096007502 นายอลงกต ฐานันตะ หนองคายOk
146096008898 นางสาวอุทัยรัตน์  โพธิมาศ  บุรีรัมย์Ok
156196000886 สิบตำรวจตรีกรวิชญ์  ลำดับวงศ์ นนทบุรีOk
166196002304 นางสาวสิรรัฐ ชัยสัมฤทธิ์โชค นนทบุรีOk
176196003104 นายนพพร สุจจิตร์จูล ภูเก็ตOk
186196003310 นายปัถยา วงศ์ตระกูลภู่ นครราชสีมา-
196196006750 นางสาวฐานิตา  สันกลาง นครราชสีมาOk
206196008814 นางสาวพัชรวรรณ จันทร์กระจ่าง กรุงเทพมหานครOk
216196009002 นายเอกรัตน์  ฝนธง กรุงเทพมหานครOk
226196010364 นายเอกพล ทะนงค์ อุบลราชธานีOk
236196011313 นายจีรพัส ลัทธิกุล บุรีรัมย์-
246196012683 นายณัฐวุฒิ แหลมฉลาด กรุงเทพมหานครOk
256196013459 นายพงศกร สังขวุฒิ สุโขทัย-
266296002568 นายสุมิต ภู่ทับทิม กระบี่Ok
276296004713 นายองอาจ สุขธนู กรุงเทพมหานครOk
286296004986 นายฉลอง โตะหนูเอียด สงขลาOk
296296006031 นายสุทธิพงษ์ แลนเชย สกลนครOk
306296009274 นายวีระยุทธ พวงทอง สมุทรสาครOk
316296009308 นายอุสมาน  ยะโก๊ะ กรุงเทพมหานครOk
326296012583 นางสาวสมฤทัย เสียงใส บุรีรัมย์Ok
336296013250 นางสาวกนกวรรณ  บาดดี กรุงเทพมหานครOk
346396000934 นายอนุชิต แมลงภู่ นครปฐมOk
356396001049 นายอัษฎาวุธ  สุภามา เชียงใหม่Ok
366396001171 นายสิรวิชญ์ จีนลอย พัทลุงOk
376396003987 จ่าตรีภูริณัฐ สีทน ระยองOk
386396004464 ร้อยตำรวจเอกนรากร จินดารัตน์ ปัตตานีOk
396396004605 นายกมลภพ แก้วสวรรค์ สงขลาOk
406396005859 นายวริทธิ์ สุวรรณศิริกุล เชียงใหม่Ok
416396006741 นายณัฐวุฒิ แสงจันทร์ นครสวรรค์Ok
426396007764 นายเกียรติกำธร  สูงเนิน กรุงเทพมหานครOk
436396007780 นายพชร ปุ้มฤทธิ์ สมุทรปราการ-
446396008051 นายวศิน  บรรงจงสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
456396009596 นางสาวกาญจนา จุปะมัดถา มหาสารคามOk
466396011030 นางสาววรรษชล หงส์บิน กรุงเทพมหานครOk
476396011816 นายสุริยงค์ พงศ์ไพบูลย์กุล นนทบุรีOk
486496001287 นายเมษา นาคะผิว กรุงเทพมหานคร-
496496001550 นายกรีนชัย ปัญญาพวก นครปฐมOk
506496001626 นายวันชนะ จันทร์แย้มสงค์ สุราษฎร์ธานีOk
516496001790 นายประวิทย์ กวินนานิธิธาดา สระบุรีOk
526496002939 นายศิริศักดิ์ จงไกรจักร กรุงเทพมหานครOk
536496003580 นางสาวสุพรรษา  ชาวหนอง จันทบุรีOk
546496003598 นางสาวอภิญญา สกนธ์ ระยองOk
556496003721 นายธีรภัทร แจ่มสุวรรณ ปทุมธานีOk
566496004497 นายศรายุ อินจันทร์ สระแก้วOk
576496004869 นางสาวสุจารวี ผลิตกุล นครพนมOk
586496005478 นางสาวธีณัฐดา กุลทัศน์ สระบุรีOk
596496007243 นายชยุต ชื่นนิ่ม สมุทรปราการOk
606496007748 นายรัฐธรรมนูญ คุ้มถนอม พระนครศรีอยุธยาOk
616496007821 นายบรรณวัฒน์ อุ่งเกษ ปทุมธานีOk
626496007979 นายศุภณัฏฐ์ ธนการณ์โชติ กรุงเทพมหานครOk
636496008266 นายบุญญฤทธิ์ ผอนวล แม่ฮ่องสอนOk
646496009660 ว่าที่พันตำรวจตรีธนรัช สุขกาย กรุงเทพมหานครOk
656496009900 นายสุไพวัฒน์ ศาสตร์สุข นนทบุรีOk
666496010163 นางปณิตา ภูห้องเพชร ปทุมธานีOk
676496010759 นายพงศธร วรานัตถ์ กรุงเทพมหานครOk
686496010890 นายวัชร์ชัยนันท์ ปิติเทียงบุญ กรุงเทพมหานครOk
696496011104 นายพรเทพ  จันทร์ใย สุราษฎร์ธานีOk
706596000742 พันจ่าอากาศเอกอิสระ  มีโภคา สุราษฎร์ธานีOk
716596002557 นายรวีโรจน์ ฉัตรอารียกุล นนทบุรีOk
726596003449 นายพงศกร จุฑาศรี สระบุรีOk
736596004041 นายเธียรวิชญ์ โพธิ์บุญ สงขลาOk
746596004579 นางสาวพัชรินทร์  บุญฤทธิ์ ชลบุรีOk
756596004686 นายกรวิชญ์ ธรรมสุรินทร์ ตรังOk
766596005733 นางสาวธนัญญา มูลจัน เพชรบุรีOk
776596006475 นายธนสิทธิ์ บุญชู เพชรบุรีOk
786596012101 นางสาวกัญญารัตน์ ภู่สาร นนทบุรีOk
796596012150 นายสุรพล ตรัยศิริกมล นนทบุรีOk
806596012564 นายพีระพงษ์ โพธิ์เจริญ ปทุมธานีOk
816596012754 นายสุทธิเกียรติ นาคณรงค์ นครราชสีมาOk
826696003323 นายดำรงค์ สิมสวัสดิ์ กรุงเทพมหานครOk
836696008496 นายกิตติธัช วงษ์มิตร ปทุมธานี-
846696013827 นายอัศว์ณุต แสงทองดี นนทบุรีOk

จำนวนนักศึกษารอบที่ 1 = 84 คน    ยืนยันแล้ว = 77 คน   ยัง = 7 คน    เอกสารตีกลับ = 0 คน

* นักศึกษาที่เอกสารตีกลับให้ติดต่อคุณจริยา หรือ คุณปริญญา ด่วน!!!!

หากไม่พบรายชื่อของท่าน หรือ มีปัญหาขัดข้องประการใด
ติดต่อ คุณจริยา หรือ คุณปริญญา งานจัดฝึกปฏิบัติเสริมทักษะ สำนักบริการการศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ 0-2504-7815